• +48 22749 3436
  • Pon - Pt 9.00 - 17.00

Architektura

Elastyczność i integracja.

Datainfo Signa System został zaprojektowany w myśl nowego trendu łatwej rozbudowa standardowej funkcjonalności pod kątem indywidualnych potrzeb biznesowych. 

Image

Możliwość szerokiej modyfikacji oprogramowania jest gwarancją ogromnej elastyczności naszego rozwiązania. 

 

W przeszłości praktycznie nie do pomyślenia było, aby użytkownicy końcowi systemów mogli sami ingerować w funkcjonalność głównych elementów oprogramowania. Utarło się przekonanie, że producenci rozwiązań dla biznesu pilnie strzegą kodów źródłowych, a zmiana funkcjonalności systemu wiąże się z dużymi  kosztami. To już przeszłość.

Konieczność wprowadzania szybkich zmian w procesie funkcjonowania firmy nie może być bolączką. Dlatego my umożliwiamy swoim Klientom wprowadzanie niemal dowolnych modyfikacji w funkcjonalność oprogramowania. A nawet więcej. Środowisko Signa pozwala na integrację poszczególnych, realizujących zupełnie odmienne procesy biznesowe komponentów, zarówno na poziomie danych, jak i interfejsu użytkownika. Na poziomie interfejsu możliwe jest również połączenia Signy z innymi, zewnętrznymi aplikacjami (np. programami Microsoft Office).

Architektura aplikacji.

Kryteria funkcjonalne wyboru systemu zawsze są najważniejsze, jednak nadal pojedyncze programy, nawet najlepsze w swojej klasie, nie zawsze mogą funkcjonować w oderwaniu od innych systemów – w średnich i dużych firmach bardzo ciężko jest zamknąć wszystkie procesy biznesowe w ramach pojedynczych aplikacji. Dlatego mając na uwadze nieuniknioną integrację, dużego znaczenia nabiera wybór architektury i technologii dla kluczowego systemu. Do tego należy mieć świadomość konieczności (prędzej, czy później) modyfikowania wdrożonych rozwiązań w związku z rozwojem organizacyjnym lub zmianami otoczenia konkurencyjnego. Czy różnorodność technologiczna używanych aplikacji jest barierą nie do przejścia? Oczywiście nie, pod warunkiem, że kluczowy system będzie oparty o takie środowisko aplikacyjne, które zapewni skalowalność i mechanizmy integracji na wielu poziomach jednocześnie.

Image

Nowoczesna i elastyczna platforma systemu Signa oraz sprawny zespół programistów Datainfo zapewni integrację danych wielu aplikacji.

Image

Datainfo Signa System daje gwarancję, że wraz z biegiem czasu zachodzące w systemie procesy będą mogły zostać dostosowane do zaplanowanych zmian biznesowych, a przy tym bez konieczności zmiany przyzwyczajeń końcowych użytkowników. Zastosowana architektura systemu wręcz eliminuje ryzyko związane z wdrożeniem kolejnych modyfikacji. Platforma aplikacyjna Microsoft, która jest fundamentem systemu Datainfo Signa System, umożliwia implementację rozwiązania zarówno w modelu rozproszonym, jak i scentralizowanym. Bez względu na topologię sieci zapewnia spójne mechanizmy uwierzytelnienia i korzystanie z aplikacji z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci Internet.

Technologie narzędziowe.

Systemy budujemy z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Visual Studio.NET, SQL Server, Office. Główną logikę aplikacji składujemy po stronie serwera - stosujemy zazwyczaj architekturę dwuwarstwową składającą się z bazy danych i aplikacji klienckiej. Przyjęte rozwiązania technologiczne umożliwiają sprawne wykorzystanie systemu w przedsiębiorstwach z wieloma oddziałami przy zastosowaniu technik VPN. Interfejs użytkownika wzorowany jest na standardach Microsoft Office System, dane prezentowane są w nowoczesny i przejrzysty sposób, a wszystkie polecenia można obsługiwać za pomocą klawiatury. System jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Microsoft Office, pozwala między innymi na automatyzację korespondencji seryjnej Word, wyświetlanie zawartości skrzynek pocztowych programu Office Outlook, exporty zestawień do arkusza Excel czy też generowanie personalizowanych wiadomości e-mail. 

System Microsoft SQL Server odpowiada za zarządzanie bazami danych oprogramowania Signa.

System Microsoft SQL Server zapewnia większą wydajność względem poprzednich wersji - efektywnie wykorzystuje możliwości serwerów wielordzeniowych, przetwarzanie wielowątkowe oraz duże pamięci RAM. Dzięki temu Datainfo Signa System działa znacznie szybciej od wersji wcześniejszych. Nowy SQL Server zawiera wiele udoskonaleń algorytmicznych. Filtry predykcyjne inteligentnie ograniczają zakres kluczy objętych zapytaniami, przez co zapytania SQL wykonują się naprawdę szybko, a dane analityczne mogą zawierać informacje o dużym stopniu szczegółowości. Teraz pojedyncze zapytania SQL zwracają dane pogrupowane od razu wg wielu wymiarów, co skutkuje mniejszym użyciem zasobów serwera i dzięki temu jedna instancja SQL Server może obsłużyć nawet kilkukrotnie więcej użytkowników jednocześnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów sprzętowych. Wydajność zwiększa również zaawansowana kompresja danych, która może odbywać się przed zapisaniem danych na dysku twardym, a redukcja objętości danych pozwala odłożyć w czasie wydatki na nowe macierze dyskowe. Dla większych firm nie bez znaczenia będzie również fakt, że SQL Server  licencjonowany jest wg liczby procesorów, a nie liczby rdzeni obliczeniowych (jest to ważne w kontekście np wirtualizacji).

Image

SQL Server został zbudowany zgodnie z wytycznymi SDL (ang. Security Development Lifecycle), dzięki temu znaczne zwiększono niezawodność całego środowiska i wyeliminowano trudne do wykrycia błędy logiczne - system wylicza sumy kontrolne danych i jeśli z jakichś powodów okażą się one niepełne, to transakcje z nimi związane są automatycznie cofane.

Praca systemu SQL Server, a tym samym systemu Datainfo, możliwa jest w topologii rozproszonej, np. każdy z oddziałów może utrzymywać własną kopię bazy danych, przekazując zmiany pozostałym w układzie „wiele do wielu”, a mechanizmy publikacji i subskrypcji zmian mogą oczywiście obejmować całość bazy. Awaria jednej kopii bazy nie wpłynie na dostępność systemu - użytkownicy będą automatycznie przełączani na jedną z pozostałych zreplikowanych kopii. 

Dla większych firm zalecamy podniesienie bezpieczeństwa danych poprzez integrację systemu SQL Server z usługami klastrowymi systemu operacyjnego Windows Server - dzięki temu w razie awarii użytkownicy aplikacji zostaną automatyczne i niezauważalne przełączeni na serwer zapasowy. Sposobem na dodatkowe zabezpieczenie danych może być również uruchomienie systemu SQL Server w środowisku wirtualnym - całe środowisko można zawrzeć w jednym, w dość łatwym do skopiowania pliku. Odtwarzanie w takim trybie jest szybkie i może być wykonane na innym sprzęcie niż dotychczasowym.

Nasza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej zgadzasz się na ich użycie